• แม่พิมพ์หล่อ tel0086-750-5616188
  • 13392089688+86 13392089688
  • sales@zhongmei-tech.comsales@zhongmei-tech.com
nbanner
ข้อมูลอุตสาหกรรม
 

ไทโซโมลดิ้ง

    วันที่: 2022-1-5 ผู้แต่ง: admin  

Thixomolding เป็นกระบวนการ SSM เชิงพาณิชย์สำหรับการฉีดขึ้นรูปโลหะผสมแมกนีเซียม (Decker and LeBeau, 2008) ดังที่แสดงในรูปที่ 7 กระบวนการนี้ประกอบด้วยการนำวัตถุดิบแมกนีเซียมอัลลอยด์ในรูปของเม็ดโลหะที่อุณหภูมิห้องเข้าสู่ถังความร้อนและสกรูของเครื่องฉีดขึ้นรูปที่ดัดแปลง จากนั้นจึงเพิ่มอุณหภูมิของวัสดุเป็นกึ่งของแข็ง พื้นที่ภายใต้การผสมที่มีอัตราการเฉือนสูง สารละลายกึ่งของแข็งซึ่งประกอบด้วยอนุภาคของแข็งเกือบทรงกลมที่แขวนลอยอยู่ในเมทริกซ์ของเหลว จากนั้นจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์โลหะที่ผ่านการอุ่นเพื่อสร้างชิ้นส่วนรูปร่างตาข่าย เช่นเดียวกับการหล่อแบบสุญญากาศ กระบวนการนี้ส่งผลให้มีรูพรุนน้อยลงและความแข็งแรงของความล้าดีขึ้นกว่าการหล่อแบบเดิม

 

 

ความสามารถของผนังที่บาง (0.5–1 มม.) และความคล้ายคลึงกันกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการใช้แมกนีเซียม Thxiomolding ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (การใช้งานเคสสำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้อง และคอมพิวเตอร์)

 

 

ข่าวล่าสุด
High quality Medical CNC Machining: Precision Solutions for Healthcare
High quality Medical CNC Machining: Precision Solutions for…
Introduction: In the healthcare industry, precision and accuracy are crucial for the development and production of medical devices and implants. Medical CNC machining plays a vital role in providing the necessary precision solutions for healthcare. Through advanced computer-controlled machining technology, medical CNC machining enables the production of complex and high-quality...
Products manufactured by Die casting mold in china
Products manufactured by Die casting mold in china
What is China Die Casting Mould Die-casting mold is an important process equipment in die-casting production. It plays an extremely important role in whether the production can be carried out smoothly and the quality of castings. It has a relationship of mutual influence and mutual restriction with die-casting production process...
Creating a Die Casting Mold manufacture: The Key to Efficient Manufacturing Processes
Creating a Die Casting Mold manufacture: The Key to Efficie…
Introduction: Die casting is a widely used technique in the manufacturing industry for producing metal parts with high precision and excellent surface finish. The quality and efficiency of the die casting process heavily rely on the design and construction of the die casting mold. This article aims to explore the...
Accelerating Innovation with Rapid Prototyping Services
Accelerating Innovation with Rapid Prototyping Services
Innovation is a crucial aspect of any business, and the ability to rapidly prototype new products is becoming increasingly important in today's fast-paced market. Rapid prototyping services are a key tool for companies looking to accelerate their innovation process and stay ahead of the competition.   What is Rapid Prototyping?...
Comparing Cast Aluminum and Cast Iron: Which is the Better Choice?
Comparing Cast Aluminum and Cast Iron: Which is the Better …
When it comes to cooking, the choice of cookware plays a crucial role in determining the quality and taste of the food. Among the various options available in the market, cast aluminum and cast iron are two popular choices that have stood the test of time. Both materials have their...
Introduction to Machined Casting: A Key Process in Manufacturing
Introduction to Machined Casting: A Key Process in Manufact…
Machined casting is a fundamental process in the field of manufacturing. It involves the creation of complex-shaped metal components by pouring molten metal into a mold and allowing it to solidify. This process offers several advantages over other manufacturing techniques, such as flexibility in design, cost-effectiveness, and the ability to...
Aluminum Machining supplier: An Essential Guide to Precision Manufacturing
Aluminum Machining supplier: An Essential Guide to Precisio…
Aluminum machining is a crucial process in precision manufacturing that involves shaping and forming aluminum parts to meet specific design requirements. With its lightweight, corrosion-resistant properties, and excellent strength-to-weight ratio, aluminum has become a popular choice in various industries, including aerospace, automotive, and electronics. This article aims to provide an...
China Die Castings: The Precision Solution for High-Quality Metal Parts Production
China Die Castings: The Precision Solution for High-Quality…
Die castings are a popular manufacturing method for producing metal parts with high precision and accuracy. They are widely used in various industries such as automotive, aerospace, electronics, and medical devices. This article aims to provide an overview of die castings and their advantages over other manufacturing techniques.   Die...