• แม่พิมพ์หล่อ tel0086-750-5616188
  • 13392089688+86 13392089688
  • sales@zhongmei-tech.comsales@zhongmei-tech.com
nbanner
ข้อมูลอุตสาหกรรม
 

ไทโซโมลดิ้ง

    วันที่: 2022-1-5 ผู้แต่ง: admin  

Thixomolding เป็นกระบวนการ SSM เชิงพาณิชย์สำหรับการฉีดขึ้นรูปโลหะผสมแมกนีเซียม (Decker and LeBeau, 2008) ดังที่แสดงในรูปที่ 7 กระบวนการนี้ประกอบด้วยการนำวัตถุดิบแมกนีเซียมอัลลอยด์ในรูปของเม็ดโลหะที่อุณหภูมิห้องเข้าสู่ถังความร้อนและสกรูของเครื่องฉีดขึ้นรูปที่ดัดแปลง จากนั้นจึงเพิ่มอุณหภูมิของวัสดุเป็นกึ่งของแข็ง พื้นที่ภายใต้การผสมที่มีอัตราการเฉือนสูง สารละลายกึ่งของแข็งซึ่งประกอบด้วยอนุภาคของแข็งเกือบทรงกลมที่แขวนลอยอยู่ในเมทริกซ์ของเหลว จากนั้นจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์โลหะที่ผ่านการอุ่นเพื่อสร้างชิ้นส่วนรูปร่างตาข่าย เช่นเดียวกับการหล่อแบบสุญญากาศ กระบวนการนี้ส่งผลให้มีรูพรุนน้อยลงและความแข็งแรงของความล้าดีขึ้นกว่าการหล่อแบบเดิม

 

 

ความสามารถของผนังที่บาง (0.5–1 มม.) และความคล้ายคลึงกันกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการใช้แมกนีเซียม Thxiomolding ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (การใช้งานเคสสำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้อง และคอมพิวเตอร์)

 

 

ข่าวล่าสุด
Casting CNC Machining: Precision Manufacturing with Advanced Technology
Casting CNC Machining: Precision Manufacturing with Advance…
In today's fast-paced world, manufacturing is an industry that has seen rapid advancements in technology. One such technology is the use of Casting CNC Machining, which has revolutionized the way precision manufacturing is achieved. This process involves combining casting and CNC machining to produce high-quality components with complex geometries.  ...
Creating High-Quality Die Casting Molds for Precision Parts
Creating High-Quality Die Casting Molds for Precision Parts
Die casting is a manufacturing process used to produce high-precision metal parts in large quantities. A die casting mold plays a critical role in ensuring the quality and consistency of the final product. As such, creating high-quality die casting molds is essential for producing precision parts. In this article, we...
Creating the Perfect Die Casting Mold
Creating the Perfect Die Casting Mold
Die casting is a manufacturing process in which molten metal is forced under high pressure into a mold cavity. The molten metal then solidifies, forming the desired shape. The process is used to produce a wide range of parts and components, from small and intricate to large and complex. The...
Precision and Durability: High Pressure Die Casting Products for Superior Quality
Precision and Durability: High Pressure Die Casting Product…
Precision and durability are essential qualities in the manufacturing industry. High pressure die casting products are known for their superior quality and ability to meet these demands. This process involves injecting molten metal into a mold under high pressure, resulting in a precise and consistent final product.   One of...
Creating a Die Casting Mold
Creating a Die Casting Mold
Die casting is a manufacturing process in which molten metal is injected into a steel mold under high pressure. The mold, or die, is designed to create a specific shape, and the metal solidifies quickly in the mold to create a part or product. Creating a die casting mold is...
Magnesium Thixomolding: Revolutionizing the Manufacturing Industry
Magnesium Thixomolding: Revolutionizing the Manufacturing I…
Magnesium Thixomolding is a relatively new manufacturing process that is revolutionizing the industry by producing high-quality, lightweight, and durable parts for a variety of applications. This process is also commonly known as Thixomolding, Thixoforming, or Semi-solid molding.   The process of Magnesium Thixomolding involves heating magnesium alloy to a specific...
Understanding the Process and Benefits of Die Casting
Understanding the Process and Benefits of Die Casting
Die casting is a manufacturing process that involves forcing molten metal into a mold cavity at high pressure. The metal solidifies quickly and takes the shape of the mold, creating a precise and high-quality part. This process is widely used in the production of metal parts for various industries, including...
Creating a Die Casting Mold: A Comprehensive Guide
Creating a Die Casting Mold: A Comprehensive Guide
Creating a die casting mold is a complex process that requires precision and expertise. Die casting molds are used in the production of metal parts and components, and they must be designed and manufactured to ensure accuracy, consistency, and durability.   The following is a comprehensive guide to creating a...